Муляр Юрій Іванович

Навчально-методична робота

Навчальні посібники:

1. Муляр Ю. І.  Програмування багатоінструментальної обробки на верстатах з ЧПК : навч. посіб. / Ю. І. Муляр; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2006. - 191 c. - укp.(14,23Mb) 

2. Муляр Ю.І. Теорія автоматичного керування технологічними системами. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. –   99 с. (5,95Mb)

 

Методичні матеріали, по дисциплінам, які викладаються:

1. Основи автоматизації виробництва

Анотація дисципліни

РНП ОАВ (44,50kb)

Программа по ОАВ (80,00kb)

Лабораторні роботи:

Лабораторна робота №1 (185,50kb)

Лабораторна робота №2 (485,00kb)

Лабораторна робота №3 (719,50kb)

Лабораторна робота №4 (182,50kb)

Лабораторна робота №5 (1,64Mb)

Методичні вказівки до вивчення курсу Автоматизація виробництва машинобудування  студентами спеціальності "Технологія машинобудування" заочної форми навчання (2,29Mb)

Лекції:

Лекція №1 (82,50kb)

Лекції №2,3 (105,50kb)

Лекції №4,5,6 (344,50kb)

Лекції №7,8,9 (501,50kb)

Лекції №10,11 (392,00kb)

Лекція №12 (51,50kb)

Лекція №13 (236,00kb)

Лекції №14,15 (390,50kb)

Лекції №16,17 (1,15Mb)

Лекція №18 (241,50kb)

Лекції №19,20,021,22 (1,43Mb)

Лекції №23,24 (513,50kb)

Практичні заняття:

Практичні заняття 1,2 (386,00kb)

Практичні заняття 3,4 (26,00kb)

Практичні заняття 5,6 (24,50kb)

Практичні заняття 7,8 (26,50kb)

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (2,01Mb)

Приклади білетів для складання диференційованого заліку (204,00kb)

Питання до складання диференційованого заліку з дисципліни (24,50kb)

 

2.  Технологічні процеси для верстатів з ЧПК:

Анотація дисципліни

НПД ТП ЧПК (94,50kb)

РПД (40,36kb)

Практичні заняття 1-4 (5,64Mb) 

Практичні заняття 5,6,7 (47,50kb)

Практичні заняття 8-10 (47,00kb)

Лабораторні роботи 1-4 (5,13Mb)

Посібник Ток. ЧПК 16К20Т1.02 (2,39Mb)

Посібник ГФ2171МФ3. Частина 1  Частина 2  Частина 3  Частина 4  Частина 5  Частина 6 

Методичні вказівки 6520Ф3-36 Частина 1 Частина файлу №2 Частина файлу №3

Методичні вказівки 6520Ф3-36 Частина 2 Частина файлу №2 Частина файлу №3 Частина файлу №4 Частина файлу №5

Посібник МС12-250М

 

 

3. Програмування та наладка обладнання з ЧПК

Анотація дисципліни

РНПД та НПД

План лекцій

Лекції 1,2

Лекції 3,4

Лекції 5,6

Лекції 7,8

Лекції 9,10

Методичні вказівки до СРС ПЧПК

Питання до диф. заліку

Методика проведення диф. заліку 

Критерії оцінювання

Посібник Ток. ЧПК 16К20Т1.02

Розробка КП 16К20ФС32 з ОПП 2Р22

Посібник ГФ2171МФ3. Частина 1  Частина 2  Частина 3  Частина 4  Частина 5  Частина 6 

Методичні вказівки 6520Ф3-36 Частина 1 (11,24Mb)  Частина файлу №2 Частина файлу №3

Методичні вказівки 6520Ф3-36 Частина 2 (16,70Mb)   Частина файлу №2 Частина файлу №3 Частина файлу №4 Частина файлу №5