Муляр Юрій Іванович

Резюме


МУЛЯР ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

 заступник завідувача кафедри, к.т.н., доцент 

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1971 році. Інженер-механік за спеціальністю "Технології машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". З 1971 року і по сьогоднішній день працює у ВНТУ на кафедрі "Технології та автоматизації машинобудування". З 1977 року до 1980 року навчався стаціонарно у аспірантурі КПІ. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Механіка процесів стабілізації повільних рухів механізмів з аксіально-поршневими гідромоторами" (спеціальність 05.02.02 - "Машинознавство і деталі машин"). У 1989 році отримав вчене звання доцента. Автор та співавтор 4 навчальних посібників, 10 методичних вказівок до лабораторних робіт, понад 50 наукових статей та авторських свідоцтв. Зай мається проектуванням та дослідженням стендів для ресурсних випробувань гнучких рукавів високого тиску, гідромеханічних машин для ущільнення грунтів. Викладає дисципліни "Основи автоматизації виробництва", "Технологічні процеси для верстатів з ЧПК", "Автоматизація виробництва в машинобудуванні", "Програмування та налагодження обладнання з ЧПК".
    

Контактна інформація:

м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 114,

тел. (0432) 59 83 91

e-mail: yuri.mulyar@gmail.com. 

 

 

Профіль у Google Scholar: Переглянути

Сторінка у репозитарію ВНТУ: Переглянути